2019-06-26 12:08Nyheter

Alla barn har rätt till en jämlik hälsa - En Frisk Generation i Almedalen

null

Spring i benen har aldrig varit viktigare. Barn sitter i snitt 70% av sin vakna tid och riskerar en sämre hälsa än tidigare generationer. Vad kostar stillasittandet? Idag och i framtiden? Vi finns på plats för att lyfta alla barns rätt till en jämlik hälsa. En Frisk Generation samarbetar med regioner, kommuner, civil- och näringsliv. Vill du veta mer om hur vi får #flerbarnirörelse och vilka resultat vårt program ger så träffa oss i Almedalen.

Investera nu eller betala sen? 
2 juli, kl. 11-12, Ideella trädgården
Har vi råd att inte investera i dem som växer upp idag? Den ojämlika hälsan är ett akut problem. Dagens livsstil riskerar att förkorta livet för våra barn. Hur kan vi skapa en friskare framtid?

Medverkande:
Hamid Khan Zafar, Barn- och utbildningschef, Mullsjö Kommun, Wanja Lundby Wedin, Fredrik Lennartsson, Chef vård och omsorg, SKL, Jonas Naddebo, tf. idrottsborgarråd, Stockholm Stad, Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden, Stina Liljekvist, Ordförande, Skandia Idéer för livet. Gisela Nyberg och Susanne Andermo, Forskare, Karolinska Institutet presenterar En Frisk Generations senaste forskningsresultat. Nedjma Chaouche leder samtalet. Arrangör: Hjärt-Lungfonden, En Frisk Generation 

Hur skapar vi en mer jämlik hälsa?
3 juli, kl: 10.30-11.25, Skandias nya trädgård
Hur kan alla barn få samma möjlighet att växa upp till friska och starka individer? Vad kan civilsamhället bidra med och hur kan insatserna mätas?
Medverkande: Bara vanlig, En Frisk Generation, Cityidrott, Change the Game

Medverkande:
Christina Wahlström, Hållbarhetsstrateg, Idéer för livet, Joakim Mörnerfält, Kommunikations- och hållbarhetsdirektör Svenska Spel, Gisela Nyberg, Forskare, GIH & Karolinska Institutet, Maria Engelfelt, Avdelningschef för distriktsstöd Riksidrottsförbundet, Anja Nordenfelt, Verksamhetschef, En Frisk Generation. Carolina Klüft, Verksamhetschef, Generation Pep, leder samtalet. Arrangör: Skandia Idéer för livet, En Frisk Generation, Generation Pep

Anja Nordenfelt, verksamhetschef En Frisk Generation, deltar även här: 
Bättre på matte genom pulshöjande träning – sant eller falskt?
2 juli, kl: 09:30 - 10:15, Skandias nya trädgård, Arr: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Hur skapa en hållbar framtid med god hälsa åt alla?
2 juli, kl: 13:00 - 13:45, Sigrid, skeppet i Visby hamn, Arr: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH


Om En Frisk Generation

En Frisk Generation är en ideell organisation som bryter trenden med den ojämlika hälsan genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. Vi erbjuder en aktiv fritid för hela familjen där alla får vara med. En Gemenskap som inte baseras på prestation pengar eller färdigheter. Vi gör något konkret genom att två gånger i veckan under ett år erbjuda barn och föräldrar fysisk aktivitet, kunskap om mat och en social gemenskap i närområdet. H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation och ett forskningsteam från Karolinska Institutet utvärderar effekten av metoden. Barn som deltar i En Frisk Generations program ökar sin fysiska aktivitet tre gånger mer än i jämförande internationella studier. Familjerna ökar sin vardagsmotion och förändrar sina matvanor. De gör mer aktiviteter tillsammans och många upplever också en förbättrad livskvalitet.